LayerZero Công Bố Tiêu Chí Airdrop

LayerZero Bổ Sung Solana

LayerZero, dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Bryan Pellegrino, đã chính thức công bố các tiêu chí để xác định đủ điều kiện cho đợt airdrop sắp tới. Pellegrino nhấn mạnh rằng các tiêu chí này đảm bảo rằng chỉ những người dùng chân chính và tận tâm mới nhận được phần thưởng.

LayerZero thanh trừng Sybil

Trong quá trình thanh trừng Sybil đang diễn ra, LayerZero đã xem xét sáu triệu ví dụ ban đầu và phát hiện ba triệu ví trong số đó đã gửi ít hơn một số giao dịch kể từ khi được tạo. Những ví dụ này được cân nhắc kỹ thuật để loại trừ các tài khoản spam.
Giám đốc điều hành của LayerZero cũng thông báo rằng cuối cùng danh sách kiểm tra Sybil sẽ được phát hành trước nửa đầu năm 2024, đánh dấu dấu kết thúc của cuộc săn lùng Sybil. Việc này sẽ giúp xác định cách xóa những người dùng đủ điều kiện để nhận airdrop.

Biện pháp chống thư rác

Để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong phân phối airdrop, LayerZero đã áp dụng một số biện pháp chống thư rác, bao gồm:

Giao Dịch Giá Trị Thấp: Các giao dịch có giá trị dưới 1 USD sẽ giảm tỷ lệ 80%. Điều này có nghĩa là các giao dịch này vẫn được tính toán nhưng chỉ có giá trị bằng 1/5 giao dịch thông thường.
Giao Dịch NFT Không Có Giá Trị: Các giao dịch NFT được xác định là có giá trị nhỏ hơn 0,00001 ETH hoặc có khối lượng giao dịch mờ nhạt cũng sẽ giảm tỷ lệ tương tự.
Giao Dịch Gas-Drop: Các giao dịch này được coi là hợp lệ và sẽ được chuẩn hóa dựa trên giao dịch miễn phí để đảm bảo giá trị hoạt động của người dùng.

Phân vùng kết hợp và hiệu ứng

Pellegrino nhấn mạnh rằng phương pháp này sẽ loại bỏ thư rác, chặn các tài khoản Sybil và khen thưởng những người dùng sớm và tận tâm. Điều này chắc chắn sẽ đảm bảo rằng những phần thưởng từ airdrop sẽ đến tay những người thực sự đóng góp cho hệ sinh thái của LayerZero.

LayerZero đang tiến hành các bước than trọng và minh bạch để đảm bảo rằng airdrop sắp xếp sẽ công bằng và hiệu quả. Bằng cách loại bỏ các tài khoản spam và Sybil, LayerZero cam kết khen thưởng những người dùng chân chính và tận tâm, góp phần xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và bền vững.

XEM THÊM