Linea phải tạm dừng blockchain, nêu rõ sự cần thiết của Layer-2

Linea phải tạm dừng blockchain

Ngày 2 tháng 6, hơn 2,6 triệu USD (ETH) đã bị chuyển khỏi Linea do hacker khai thác sàn giao dịch phi tập trung Velocore dựa trên nền tảng Linea. Sự cố này đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính an toàn và phân cấp trong các Layer-2 (L2) của Ethereum, làm nổi bật sự cần thiết của việc ưu tiên phân cấp cho các Layer-2.

Sự cần thiết của phân cấp

Alex Gluchowski, Giám đốc điều hành của Matter Labs, đã nhấn mạnh rằng quyết định dừng sản xuất khối của Linea sau vụ hack cho thấy sự cần thiết của việc phân cấp trình sắp xếp chuỗi trong các Layer-2. Ông khẳng định rằng việc phân cấp không phải là tùy chọn và mọi ngăn xếp L2 nghiêm túc đều phải nhanh chóng hoàn thành việc này để đảm bảo an toàn và bảo mật.

Linea, một trong những Layer-2 dựa trên zkEVM của Ethereum, đã công bố rằng họ sẽ tiếp tục sản xuất khối sau vụ hack, nhưng quyết định tạm dừng chuỗi khối của họ đã làm nổi bật nhu cầu phân cấp. Declan Fox, người đứng đầu sản phẩm của Linea, đồng ý với quan điểm của Gluchowski và cho biết mạng đang trên một “con đường vững chắc” để đạt được phân cấp trong thời gian ngắn hơn nhiều so với nhiều đối thủ cạnh tranh.

Chiến Dịch “The Linea Voyage: Surge” của Linea

Vào tháng 4, Linea đã khởi động chiến dịch “The Linea Voyage: Surge” với mục tiêu tăng tổng giá trị khóa (TVL) trên Linea lên 3 tỷ USD. Hiện tại, theo L2BEAT, có hơn 1,2 tỷ USD bị khóa trên blockchain của Linea. Tuy nhiên, sau vụ hack gần đây, một số người đã chỉ trích công ty vì đặt mục tiêu này mà không đảm bảo an toàn và bảo mật.

Nhóm Linea cho biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm dừng trình sắp xếp chuỗi của mình để ngăn chặn nguồn tiền bổ sung bị chi ra. Velocore cũng cho biết họ đang làm việc với các mạng bên ngoài có liên quan để hoàn trả cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Mặc dù gặp phải sự cố, Linea khẳng định rằng mạng của họ vẫn an toàn và bảo mật.

Sự cố này làm nổi bật tầm quan trọng của việc phân cấp trong các Layer-2 của Ethereum. Khi các nền tảng như Linea và zkSync tiếp tục phát triển, việc đảm bảo tính phân cấp sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường an toàn cho người dùng. Các Layer-2 không chỉ giúp tăng cường hiệu suất và giảm chi phí giao dịch trên Ethereum, mà còn cần phải đảm bảo an toàn và bảo mật thông qua phân cấp.

XEM THÊM