Phí giao dịch Bitcoin tăng vọt

Phí giao dịch Bitcoin tăng mạnh

Trong bối cảnh tiền điện tử liên tục biến động mạnh, phí giao dịch của Bitcoin một lần nữa đã tăng vọt, mở ra những thách thức mới cho mạng blockchain lớn này. Điều đáng chú ý là sự tăng trưởng không lường trước này không phải xuất phát từ một đợt điên cuồng giống như Inscription một tháng trước, mà là do sự gia tăng đáng kể của các giao dịch đang chờ xác nhận trong mempool của mạng Bitcoin.

Dữ liệu gần đây cho thấy một con số ấn tượng với 88.000 BTC bị khóa trong các giao dịch đang chờ xử lý. Sự kiện này chủ yếu là kết quả của sự phân cụm chiếm ưu thế trong nhóm phí 50+ sat/vByte, với các giao dịch ưu tiên cao đạt tới 337 sat/vByte, tương đương khoảng 20 USD. Sự tăng đột biến này đã dẫn đến tổng phí giao dịch Bitcoin lên khoảng 12,5 triệu USD, gần bằng với Ethereum, hiện đang dẫn đầu với 15 triệu USD.

Phí giao dịch của BTC
Phí giao dịch BTC | Nguồn: Mempool.space

Những con số này phản ánh phức tạp giữa khối lượng giao dịch, thời gian chờ đợi, và cấu trúc phí trong mạng Bitcoin. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa những người dùng mong muốn xác nhận nhanh chóng được thể hiện rõ khi phí giao dịch tăng lên. Điều này làm nổi bật những thách thức về khả năng mở rộng và hiệu suất của mạng Bitcoin.

Sự kiện này không chỉ là sự lặp lại của mô hình Inscription trước đó, mà còn đặt ra những câu hỏi nghi ngờ về khả năng mở rộng của Bitcoin khi không gian tiền điện tử ngày càng lớn mạnh. Những biến động về phí và khối lượng giao dịch này làm dấy những thách thức mà các mạng blockchain lớn đang phải đối mặt trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng trở nên quan trọng và phổ biến hơn.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

-Doanh thu thợ đào Bitcoin giảm mạnh trong 6 tháng gần đây