Pyth Network Ra Mắt Quỹ Hệ Sinh Thái Trị Giá 50 Triệu USD

Pyth Network ra mắt quỹ cho hệ sinh thái

Pyth Network, một dự án nổi bật trong lĩnh vực Oracle, đã công bố Chương trình Tài trợ Hệ sinh thái Pyth trị giá 50 triệu USD. Chương trình này nhằm khuyến khích cộng đồng phát triển và mở rộng Pyth Network, với mục tiêu tạo ra một môi trường phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Các chương trìn tài trợ của PYTH Network

Chương trình tài trợ do Hiệp hội Dữ liệu Pyth giám sát và bao gồm ba loại tài trợ chính:

Tài trợ Cộng đồng:

  • Khuyến khích việc tạo ra nội dung độc đáo, thúc đẩy thảo luận mang tính xây dựng và tạo môi trường chào đón trong cộng đồng Pyth.
  • Tài trợ này nhắm đến việc lan tỏa thông tin và nâng cao nhận thức về Pyth Network trên hơn 55 blockchain.

Tài trợ Nghiên cứu:

  • Hỗ trợ các dự án khám phá các tính năng mạng mới và cải tiến dịch vụ của Pyth.
  • Tài trợ này dành cho các nghiên cứu nhằm cải thiện hiệu suất và khả năng bảo mật của mạng lưới.

Tài trợ Nhà phát triển:

  • Khuyến khích việc tạo ra các công cụ mới và tích hợp sáng tạo với sản phẩm của Pyth.
    Tài trợ này nhằm thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng phi tập trung (dApp) và các giải pháp sáng tạo trên nền tảng Pyth.
  • Chương trình sẽ phân phối token PYTH cho các thành viên đóng góp, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của mạng lưới.

Về Pyth Network

Pyth Network là một dự án Oracle tiên phong, cung cấp dữ liệu thị trường tài chính lên đa chuỗi và được xây dựng trên blockchain Solana. Dự án này giúp bảo vệ các hợp đồng thông minh bằng cách cung cấp dữ liệu thị trường với độ trễ thấp từ các nguồn đáng tin cậy và độ chính xác cao.

Hiện tại, Pyth Network đã hỗ trợ hơn 350 ứng dụng trên hơn 55 blockchain và đã tạo điều kiện cho khối lượng giao dịch lên tới hơn 400 tỷ USD. Các dịch vụ của Pyth Network đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), nơi mà việc có dữ liệu chính xác và kịp thời là vô cùng quan trọng.

Chương trình tài trợ 50 triệu USD này không chỉ nhằm mục đích phát triển mạng lưới Pyth mà còn góp phần vào việc xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và sáng tạo. Bằng cách hỗ trợ các nhà phát triển, nhà nghiên cứu và cộng đồng, Pyth Network hy vọng sẽ thúc đẩy sự đổi mới và tăng cường sự tương tác trong hệ sinh thái của mình.

XEM THÊM