Radiant Capital bị hacker tấn công, 4.5 triệu USD đã bị lấy đi

Radiant Capital bị hack 4.5M

Radiant Capital, một dự án hoạt động trong lĩnh vực Lending, đã thông báo về một sự cố nghiêm trọng liên quan đến hoạt động cho vay USDC trên Arbitrum. Thông báo cho biết họ đã nhận được cảnh báo về một lỗ hổng và sau khi kiểm tra, đã quyết định tạm ngưng toàn bộ hoạt động vay và cho vay để xử lý sự cố.

Radiant Capital bị hacker tấn công

Lỗ hổng được xác định trong quá trình tạo lập khoản vay mới trên Radiant Capital.PeckShield, một đơn vị bảo mật blockchain, xác nhận rằng Radiant Capital đã bị hack và ước tính thiệt hại lên đến 1.900 ETH, tương đương với khoảng 4.5 triệu USD.

Lỗi này trước đây đã xuất hiện trên Compound và Aave, hai giao thức cho vay nổi tiếng trên Ethereum, và Radiant Capital đã sử dụng mô hình giống nhau.

Nguyên nhân và hậu quả

Vấn đề bắt nguồn từ lỗ hổng trong quá trình tạo lập khoản vay mới, một vấn đề đã được đánh giá trước đây trên các nền tảng khác.Radiant Capital đã quyết định tạm ngưng hoạt động lending/borrowing để khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn cho người dùng.

Giá token RDNT của Radiant không bị ảnh hưởng nhiều, điều này có thể cho thấy sự tin tưởng của cộng đồng trong khả năng xử lý tình hình của dự án.

Radiant Capital đang tích cực làm việc để khắc phục lỗ hổng và khôi phục các hoạt động một cách an toàn.Cộng đồng người dùng và nhà đầu tư đang theo dõi tình hình, chờ đợi các thông báo và biện pháp cụ thể từ Radiant Capital.

Cuộc tấn công vào Radiant Capital là một cảnh báo nữa về những thách thức liên quan đến an ninh trong không gian DeFi. Đồng thời, phản ứng nhanh chóng và hành động nhằm khắc phục của Radiant Capital là quan trọng để giữ vững niềm tin của cộng đồng và bảo vệ nguồn lực của người dùng.

XEM THÊM