Terraform Labs Nộp Đơn Phá Sản

Terraform Labs CHÍNH THỨC PHÁ SẢN

Tài Chính Khó Khăn và Nợ Lớn

Terraform Labs, công ty nổi tiếng với blockchain Terra, vừa đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn biến động đầy thách thức trong thị trường Crypto. Thông tin này làm cộng đồng tiền điện tử khá bất ngờ khi mà thị trường đang bước vào giai đoạn tăng trưởng.

Terraform Labs đang đối mặt với tình hình tài chính khó khăn, với mức nợ được ước tính từ 100 triệu USD đến 500 triệu USD.

Giá trị tài sản của công ty cũng chỉ ước tính từ 100 triệu USD đến 500 triệu USD, đặt ra những thách thức lớn về việc giải quyết các nghĩa vụ tài chính và duy trì hoạt động.

Terraform Labs Tìm Kiếm Hỗ Trợ Pháp Lý và Tái Cấu Trúc

Terraform Labs buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ hệ thống pháp luật thông qua việc đệ đơn xin bảo hộ phá sản, với hy vọng có thể tái cấu trúc và giải quyết vấn đề tài chính.

Thủ tục phá sản theo Chương 11 giúp công ty giữ lại quản lý và kiểm soát quá trình tái cấu trúc.

Thông tin này đến sau thông điệp năm mới của Chris Amani, ông chủ mới của hệ sinh thái Terra, tuyên bố cam kết đảm bảo sự phục hồi của hệ sinh thái Terra trong năm 2024.

Terraform Labs hy vọng rằng với sự lãnh đạo mới và cam kết này, họ có thể phục hồi tình hình và hỗ trợ cộng đồng phát triển.

Trước đó, một thẩm phán liên bang Mỹ đã phán quyết rằng Terraform Labs đã vi phạm luật chứng khoán liên bang khi phát hành đồng tiền của mình cho công chúng.

XEM THÊM