Uniswap Foundation Đề Xuất Mới Có Lợi Cho Holder Nắm Token UNI

Uniswap Foundation Đề Xuất Mới

Uniswap Foundation (UF) vừa công bố một đề xuất nâng cấp đầy quyết đoán nhằm khuyến khích ủy quyền và gắn kết cho holder token UNI và thưởng cho họ một phần phí từ giao thức.

 Đề Xuất Nâng Cấp Cơ Chế Phí và Quản Trị Giao Thức của Uniswap Foundation

Theo đề xuất “UF-01: Nâng Cấp Cơ Chế Phí và Quản Trị Giao Thức Uniswap”, UF muốn thay đổi cơ chế tính phí của giao thức Uniswap để thưởng cho những người nắm giữ UNI đã ủy quyền và stake token. Hiện tại, Uniswap tính phí 0,3% cho mỗi giao dịch, và phí này được chia sẻ cho các nhà cung cấp thanh khoản. Tuy nhiên, UF muốn chuyển một phần nhỏ phí này sang một hợp đồng thông minh mới có tên Delegation Rewards Contract (DRC).

Theo đề xuất này, UF muốn thay đổi cơ chế tính phí của giao thức Uniswap để thưởng cho những người nắm giữ UNI đã ủy quyền và stake token. Hiện tại, Uniswap tính phí 0,3% cho mỗi giao dịch, và phí này được chia sẻ cho các nhà cung cấp thanh khoản. Tuy nhiên, UF muốn chuyển một phần nhỏ phí này sang một hợp đồng thông minh mới có tên Delegation Rewards Contract (DRC).

Tạo Điều Kiện Cho Tương Lai Phát Triển Bền Vững Của Uniswap

DRC sẽ phân phối phần thưởng phí cho những người nắm giữ UNI đã ủy quyền quyền biểu quyết cho các địa chỉ khác và stake token của họ vào DRC. Điều này sẽ tạo ra một vòng phản hồi tích cực, khuyến khích chủ sở hữu UNI tham gia tích cực vào quản trị giao thức. UF lập luận rằng việc nâng cấp này sẽ tăng tính bảo mật và quyền biểu quyết của giao thức Uniswap, cũng như tạo ra một môi trường tích cực để thúc đẩy sự tham gia từ cộng đồng.

Dự kiến cuộc bỏ phiếu về đề xuất này sẽ diễn ra vào ngày 7/3, và nếu được thông qua, Uniswap sẽ chứng kiến một bước tiến quan trọng trong việc tăng tính cạnh tranh và tính cộng đồng của mình trên thị trường DeFi.