Vitalik Buterin Định Hình Tương Lai của Ethereum

Vitalik Buterin nói layer2 sẽ là tương lai của Ethereum

Trong quá trình hoàn thiện và xây dựng hệ sinh thái toàn diện, nhà đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đang hướng tới một cuộc cách mạng trong cách tiếp cận phát triển mạng lưới. Buterin đang đẩy mạnh sự phát triển của các giải pháp rollup Layer-2 trên mạng lưới Ethereum, nhấn mạnh rằng đây là hướng phát triển quan trọng để tạo ra một sự bùng nổ mạnh mẽ hơn cho Ethereum trong tương lai.

Vitalik Buterin tập trung vào Layer-2

Tại sự kiện Pragma London của ETH Global vào ngày 14/03/2024, Buterin đã chia sẻ quan điểm của mình về việc tập trung vào Layer-2 Ethereum. Ông hoan nghênh việc hoàn thành bản nâng cấp Dencun trên mạng lưới Ethereum, đồng thời đánh giá cao việc tối ưu hóa chi phí giao dịch và mở rộng khả năng của các giải pháp rollup Layer-2. Sự chuyển đổi này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của Ethereum, khi mạng lưới chuyển hướng từ việc tập trung vào Layer-1 sang việc tận dụng các giải pháp Layer-2 tiềm năng.

Buterin nhấn mạnh rằng việc tập trung vào Layer-2 là cần thiết để đảm bảo sự bền vững và mở rộng của Ethereum trong tương lai. Ông tin rằng các giải pháp Layer-2 sẽ tạo điều kiện cho việc xây dựng các ứng dụng phi tập trung mới, giúp Ethereum trở thành một hệ sinh thái phong phú và đa dạng hơn.

Tầm Nhìn Tương Lai của Ethereum

Buterin nhìn nhận rằng Ethereum sẽ trải qua một giai đoạn bứt phá trong thập kỷ thứ hai của nó. Ông đánh giá cao vai trò của Layer-1 trong giai đoạn đầu tiên của Ethereum, nhưng đồng thời khẳng định rằng tập trung vào Layer-2 sẽ giúp mạng lưới phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Bản nâng cấp Dencun là bước khởi đầu trong việc chuyển giao giai đoạn của Ethereum, khi mạng lưới dần dần di chuyển ra khỏi Layer-1 và tập trung vào Layer-2. Buterin kêu gọi cộng đồng Ethereum phải tiếp tục thay đổi tư duy để tận dụng tối đa tiềm năng của các giải pháp Layer-2.

=> Với sự lãnh đạo và tầm nhìn tương lai của Vitalik Buterin, Ethereum đang đứng trước một giai đoạn mới trong sự phát triển của mình. Việc tập trung vào Layer-2 được đánh giá cao là một chiến lược chiến lược đúng đắn và có tiềm năng để tạo ra một môi trường blockchain phát triển và đa dạng hơn. Qua đó, Ethereum có thể tiếp tục là một trong những mạng lưới blockchain hàng đầu trên thế giới và định hình tương lai của internet và hệ thống tài chính truyền thống.