Vụ Kiện Binance: SEC Tuyên Bố Binance Cung Cấp Thiếu Tài Liệu Quan Trọng

SEC Tuyên Bố Binance Cung Cấp Thiếu Tài Liệu Quan Trọng

Một báo cáo tình trạng chung đã được đệ trình trong vụ kiện giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Binance Holdings Ltd., tập trung vào các vấn đề phức tạp liên quan đến BAM Management US Holdings Inc., BAM Trading Services Inc., và Binance, được gọi chung là “BAM”. Báo cáo này tiếp tục mở ra cuộc đối đầu giữa SEC và các bên liên quan, còn nhiều việc cần giải quyết.

Tranh Cãi với BAM

Trong phần đầu của báo cáo, SEC đã tuyên bố rằng BAM vẫn chưa cung cấp một số tài liệu mà cơ quan này coi là quan trọng đối với vụ kiện. Báo cáo lưu ý rằng BAM không xuất trình thêm bất kỳ tài liệu nào kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023, khi nộp báo cáo trạng thái cuối cùng.

Thậm chí, sau khi SEC gửi lá thư vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, xác định lỗ hổng trong hoạt động sản xuất của BAM.

BAM đã trả lời vào ngày 23 tháng 1 năm 2024, BAM tỏ ra không tin rằng có những khoảng trống trong hoạt động của mình và cam kết sẽ gửi tài liệu cuối cùng để đáp ứng yêu cầu của SEC vào tuần tới. Cuộc đối đầu này tiếp tục kéo dài, và mức độ đồng thuận giữa hai bên vẫn chưa rõ ràng.

Tố cáo Binance và CZ

Phần kết luận của báo cáo, gọi là “Khám Phá Liên Quan Đến Binance/Zhao,” tuyên bố rằng cả Binance và nhà sáng lập CZ đều không cung cấp bất kỳ tài liệu nào kể từ báo cáo trạng thái cuối cùng. Báo cáo tình trạng chung lưu ý rằng SEC đã liên hệ với Binance về các yêu cầu cung cấp, phía Binance đã đồng ý nhưng thực chất chỉ là lời hữa xuông.

Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa các bên vẫn đang diễn ra liên quan đến việc cung cấp tài liệu của Binance và CZ. Các bên dự kiến ​​sẽ tiếp tục gặp nhau trước khi có báo cáo tình trạng tiếp theo được đưa ra tòa.

Với sự đối đầu giữa SEC, Binance và BAM, vụ kiện này tiếp tục là một tâm điểm trong thế giới tài chính quốc tế. Sự tranh cãi về việc cung cấp tài liệu và thái độ không đồng thuận giữa các bên đang làm phức tạp và căng thẳng trong quá trình này

XEM THÊM