Avalanche Foundation Nắm Giữ 5 Memecoin

Avalanche Foundation

Avalanche Foundation thông báo nắm giữ 5 Memecoin

Avalanche Foundation, tổ chức đứng sau nền tảng blockchain Avalanche (AVAX), Theo The Block họ đang nắm giữ 5 đồng memecoin, bao gồm một số đồng như Coq Inu, Gecko, Kimbo, NoChill và Tech. Việc này được thực hiện như một phần của Chương trình Culture Catalyst của tổ chức, nhằm mục tiêu thúc đẩy sự sáng tạo trong không gian web3.

Trong năm ngoái, Avalanche Foundation đã công bố kế hoạch lựa chọn các đồng coin “cộng đồng” trên mạng lưới Avalanche. Quá trình lựa chọn cho danh mục này tuân theo hướng dẫn của tổ chức và tập trung vào “giá trị cộng đồng” của từng đồng coin.

Avalanche Foundation từng đưa ra thông báo:

“Quỹ Avalanche dự định bắt đầu sử dụng Culture Catalyst để ghi nhận và khuyến khích xây dựng các đồng meme bằng cách mua các đồng meme chọn lọc dựa trên Avalanched để tạo ra một bộ sưu tập.

Quá trình lựa chọn cho bộ sưu tập này dựa trên một số tiêu chí chính, bao gồm số lượng chủ sở hữu, ngưỡng thanh khoản, thời gian đáo hạn của dự án, nguyên tắc ra mắt công bằng và tâm lý chung của xã hội, cùng các yếu tố khác.”

Tiêu chí lựa chọn của Avalanche Foundation

Các tiêu chí lựa chọn bao gồm sự công bằng trong quá trình phát hành, khả năng chống bot, biện pháp bảo mật, số lượng người nắm giữ cao, mức độ phân phối cho đội ngũ thấp và mức độ thanh khoản phù hợp. Các yêu cầu về tuổi thọ, vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch cũng được đề cập.

Tổ chức cũng đang xem xét các token ERC-404 để bổ sung vào danh mục nắm giữ của họ. Avalanche Foundation cũng lưu ý rằng họ có thể điều chỉnh danh mục của mình trong tương lai, phản ánh sự thay đổi trong ngành công nghiệp và tiêu chí đánh giá của họ. Điều này thể hiện cam kết của họ đối với việc duy trì một danh mục đầu tư đa dạng và phù hợp với mục tiêu phát triển của Avalanche và cộng đồng blockchain.

XEM THÊM