Chính Phủ Hoa Kỳ Sẽ Bán BTC Trị Giá 130 Triệu Đô La Từ Vụ Silk Road

Chính Phủ Hoa Kỳ Sẽ Bán btc

Chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch bán hai lô Bitcoin trị giá tổng cộng 130 triệu đô la, trước đây đã bị tịch thu trong sự kiện Silk Road.

Quyết định bán Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ

Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố quyết định bán 2874,9 BTC trị giá 129 triệu USD và 58,7 BTC trị giá 3,3 triệu USD. Quyết định này đang được theo sát và chỉ đạo của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ.

Số Bitcoin này trước đây thuộc sở hữu của hai cá nhân, bao gồm Ryan Farace và Sean Bridges. Cả hai đều bị tịch thu tài sản trong các vụ án liên quan đến thị trường chợ đen và tham gia cuộc điều tra Silk Road.

Thông báo cho phép các cá nhân khác, trừ bị cáo, có quyền yêu cầu quyền lợi đối với tài sản bị tịch thu thông qua đơn thỉnh cầu phụ trong vòng 60 ngày từ ngày 10 tháng 1. Cũng có khả năng miễn trừ hoặc giảm nhẹ số Bitcoin tịch thu thông qua các đơn xin miễn trừ hoặc giảm nhẹ.

Kết Quả của Các Vụ Khác Silk Road

Số Bitcoin 130 triệu đô la này chỉ là một phần nhỏ của các vụ tịch thu liên quan đến Silk Road mà chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện. Tính đến tháng 12 năm 2023, chính phủ nắm giữ khoảng 9 tỷ USD Bitcoin từ nhiều nguồn, không chỉ từ Silk Road.

Quyết định này không chỉ là một bước tiến trong việc xử lý tài sản tịch thu mà còn đặt ra câu hỏi về tầm quan trọng của việc quản lý tài sản tiền mã hóa trong hệ thống pháp lý. Mỹ rất quan tâm tới người tiêu dùng, nếu có bất kì gian lận nào đều phải trả giá.

XEM THÊM