Cố vấn của VanEck dự báo Bitcoin ETF spot đang bị phóng đại

Bitcoin ETF đang bị phóng đại

Gabor Gurbacs, cố vấn của VanEck, đã phân tích tác động có thể xảy ra khi Bitcoin ETF giao ngay ra mắt. Ông nhấn mạnh rằng tác động ban đầu của sản phẩm này có thể là một sự phóng đại, với dòng tiền chảy ròng ước tính lên đến 100 triệu USD, đặc biệt từ tiền tái thiết của các nhà đầu tư tổ chức lớn.

Tác động dài hạn của Bitcoin ETF

Gurbacs cho rằng tuy Bitcoin ETF có thể không ngay lập tức tạo ra sự ảnh hưởng đối với Bitcoin như mong đợi, nhưng về lâu dài, có thể đẩy hàng nghìn tỷ đô la vào hệ sinh thái tiền điện tử. VanEck đã dự đoán một dòng vốn lên đến 2,4 tỷ USD sau khi Bitcoin ETF ra mắt.

 

Để làm rõ tâm lý tăng giá dài hạn của Bitcoin ETF, Gurbacs so sánh với việc ra mắt ETF vàng. Ông nhấn mạnh rằng sau khi ETF vàng ra mắt, giá vàng đã tăng theo cấp số nhân, từ 400 USD lên 1.800 USD trong vòng tám năm. Sự tăng giá này đã gây ra sự tăng trưởng về vốn hóa thị trường của vàng từ 2 nghìn tỷ USD lên 10 nghìn tỷ USD.

Bitcoin sẽ theo chân Vàng?

Gurbacs tin rằng Bitcoin có thể theo chân vàng, đặc biệt với kỳ vọng rộng rãi về Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh sự lạc quan và khả năng vượt qua các quỹ ETF vàng, điều được đồng thuận bởi những người chơi hàng đầu như Michael Saylor. Hiện tại, vốn hóa thị trường của Bitcoin chiếm khoảng 41% vốn hóa thị trường của vàng vào năm 2004.

Nhìn về tương lai, Gurbacs nhận thấy khả năng Bitcoin sẽ trở thành một tài sản đầu tư hàng đầu và đạt được sự chấp nhận rộng rãi, đặc biệt nếu Bitcoin ETF giao ngay được phê duyệt tại Hoa Kỳ.

Xem thêm: