Grayscale tái cân bằng quỹ, bán MATIC và thêm AVAX, XRP

Grayscale tái cân bằng quỹ bán MATIC và mua thêm AVAX XRP

Grayscale thay đổi trong quỹ Digital Large Cap (GDLC)

Grayscale, nhà quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu, đã thông báo về quá trình tái cân bằng quỹ của mình, với việc loại bỏ token như Polygon (MATIC) và thêm Avalanche (AVAX) cùng XRP. Quyết định này là một phần của việc đánh giá hàng quý của Grayscale và ảnh hưởng đến ba quỹ của họ: Digital Large Cap, DeFi, và Ex-Ethereum.

Trong GDLC, Bitcoin (BTC) giữ trọng số lớn nhất với 69,15%, tiếp theo là Ether (ETH) với 21,90%. Các thay đổi mới bao gồm sự loại bỏ MATIC và thêm AVAX và XRP. Đây là một nỗ lực để tối ưu hóa hiệu suất đầu tư dựa trên đánh giá thị trường và mục tiêu đầu tư của Grayscale.

Đối với Quỹ DeFi, các thay đổi bao gồm việc loại bỏ token Curve DAO (CRV) và thêm vào danh mục các token như Uniswap (UNI), Lido (LDO), MakerDAO (MKR), Aave (AAVE), và Synthetix (SNX). Quá trình này nhằm giữ cho quỹ linh hoạt và đáp ứng với biến động của thị trường.

Điều chỉnh định kỳ để tối ưu hóa hiệu suất

Grayscale thực hiện các điều chỉnh định kỳ để đảm bảo rằng quỹ của họ phản ánh đúng thị trường và mục tiêu đầu tư. Bằng cách sử dụng phương pháp CoinDesk DeFi Select Index làm điểm chuẩn, họ nỗ lực duy trì sự cân bằng tốt nhất cho các điều kiện thị trường thay đổi và rủi ro đầu tư.

Quỹ DeFi của công ty giống như nhiều quỹ khác, đã gặp khó khăn trong bối cảnh mùa đông tiền điện tử. Tuy nhiên, những điều chỉnh này nhằm mục đích định hình lại quỹ và thích ứng với biến động của thị trường.

Xem thêm