Sàn Bybit Đệ Trình Đơn Xin Giấy Phép Hoạt Động Tại Hong Kong

Sàn Bybit Xin Giấy Phép Hoạt Động ở Hong Kong

Sàn Bybit đã chính thức nộp đơn xin giấy phép hoạt động tại Hong Kong, theo thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Hong Kong (SFC). Đây là một bước quan trọng của họ nhằm mở rộng sự hiện diện và tham gia vào thị trường tiền mã hóa mới đã được chính quyền Hong Kong mở cửa vào tháng 6 năm 2023.

Thông tin trên trang web chính thức của SFC cho biết Bybit đã nộp đơn xin giấy phép hoạt động như một nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) thông qua tổ chức Spark Fintech Limited. Quyết định này đặt Bybit vào danh sách các sàn giao dịch đang chờ cấp phép, bao gồm các tên tuổi như OKX và HKVAEX.

Điều này đồng nghĩa với việc Bybit cần tuân thủ các quy định mới từ chính quyền Hong Kong, bao gồm việc đăng ký thông qua một công ty con tại đây và có bộ máy quản lý là người quốc tịch Hong Kong.

Hiện tại, chỉ có 2 sàn giao dịch được cấp phép là HashKey và OSL, trong khi Bybit và nhiều công ty khác vẫn đang chờ đợi quyết định từ SFC. Danh sách các công ty đang chờ cấp phép bao gồm BGE, HKbitEX, HKVAX, VDX, Meex, PantherTrade, VAEX, Accumulus, DFX Labs, Bixin.com, xWhale, OKX và HKVAEX.

XEM THÊM